انیمک

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


فراوردهاي ضدآفتاب
 
فراوردهاي ضدآفتاب – بیتوته
www.beytoote.com/attire/cuticle/opposite-sun.html
Translate this page
آرایش و زیباییسلامت پوستفراوردهاي ضدآفتاب … اشعـه ماورا بـنـفـش به قسمتهای عـمقی اپيدرم ( روی پوست ) و درم جـلوگـيري کـنند را محـافـظ يا ضـد آفتاب مي گويند .
فراوردهای ضدأفتاب – ایران ناز
www.irannaz.com/news_detail_1306.html
Translate this page
ضد آفتابها دو گونه هستند اول ضد آفـتابـهای فـیزیكی با انعـکاس اشـعه از رسیدن آن به پـوسـت جـلوگـیری میكنند هـر مانـ.
فراوردهای ضدآفتاب – آکاایران
www.akairan.com/ra12oc1.فراوردهای-ضدآفتاب
Translate this page
انواع ضد آفتاب بیودرما و انواع ضدآفتاب بیودرما و انواع ضد آفتاب اوریاژ و انواع کرم های ضدآفتاب و انواع ضد آفتاب الارو را در آکاایران ببینید.
[PDF]فراوردههای ضدآفتاب: تیغی دولبه در پیشگیری از سرطان پوست – TUMS
jdc.tums.ac.ir/article-1-5075-fa.pdf
Translate this page
ﻳ. ﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﻳﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘـﻴﺶ. ﮔﻴـﺮي. ﻛﻨﻨـﺪه از. ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪآ. ﻓﺘﺎب. ﻫﺎ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ، اﻳـﻦ. ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻊ از ورود اﺷﻌﻪ. ﺑﻪ(. ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻄﺮﺳـﺎز. ﻣﻬﻢ در ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ. ) ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻲ.
چگونگی مصرف فرآوردهای ضد آفتاب – افکار نیوز
https://www.afkarnews.com/…/626688-چگونگی-مصرف-فرآوردهای-…
Translate this page
Jun 8, 2017 – یک نکته در خصوص استفاده مکرر از ضد آفتاب وجود دارد و آن اینکه استفاده از ضد آفتاب ممکن است با تولید ویتامین د تداخل پیدا کرده و سبب کاهش …

 NS