تاریخچه انيميشن آمریکا – قسمت دوم (عصر طلایی)

عصر طلایی انیمیشن آمریکایی دوره ای در تاریخ انیمیشن است که با ظهور کارتونهای با کلام در سال ۱۹۲۸ آغاز شد، در اواسط دهه ۱۹۴۰ به اوج خود رسید و تا اوایل دهه ۱۹۶۰ که انیمیشنهای کوتاه سینمایی جای خود را به رسانه جدید انیمیشن های...

ادامه مطلب