تاریخچه انيميشن آمریکا – قسمت سوم (دوران جنگ جهاني دوم)

پس از موفقیت سفیدبرفی، دیزنی روی سه انیمیشن بلند دیگر سرمایه گذاری کرد که هر سه به شدت تحسین شدند: Pinocchio ، Bambi و Fatntasia . هرچند هیچکدام از این فیلمها حتی به نزديكي فروش سفیدبرفی نيز نزدیک نشدند، اما اين فيلمها مورد...

ادامه مطلب