تاریخچه انيميشن آمریکا – قسمت چهارم (عصر تلويزيون)

کارتون هیچگاه فقط برای کودکان نبوده است. کارتونهای عصر طلایی مثل Red Hot Riding Hood گرچه توسط نمایش دهندگان فیلم در درجه اول به عنوان سرگرمی کودکان معرفی می شدند، موضوعات مشخص و وسوسه انگیزی داشتند. این دید غالب هنگام آغاز...

ادامه مطلب