فیلم عصبانی نیستم!

من عصبانی نیستم یک فیلم سیاسی یا انتقادی نیست. این فیلم در واقع یک فیلم ماجراجویی در مورد پسری...

ادامه مطلب